Mirësevini në faqet tona të internetit!

Patentat tona

OK Technology, ka marrë më shumë se 100 patenta dhe patenta të modelit të shërbimeve dhe ka marrë një numër çmimesh për përparimin e shkencës dhe teknologjisë, sistemi i produkteve të të cilit ka mbuluar industrinë e letrës së indeve, industrinë e produkteve higjienike, industrinë mjekësore dhe industrinë e produktit mbrojtës personal.

Trego disa Patenta

Patenta e shpikjes për: Makinerinë e Paketimit të Paketimit të Çantave të Big Letrave të Indeve

Patentë e shpikjes për: Makinë automatike të palosjes së indeve të fytyrës me specifikim të ndryshueshëm

Patentë e shpikjes për: Makinë automatike të palosjes së indeve të fytyrës

Patentë e shpikjes për: mekanizëm formimi të makinës së paketimit të paketimit të indeve të rrotullës së tualetit

Patentë e shpikjes për: mekanizmin e hapjes së çantës së paketimit të paketimit të indeve të rrotullës së tualetit

 Patenta e shpikjes për: Pajisjen e grumbullimit të indeve me rrotulla të tualetit

 Patenta e shpikjes për: Linjën e prodhimit të indeve të shamive

 Patenta e shpikjes për: Pajisjen e grumbullimit të indeve të tualetit

Patenta e shpikjes për: Pajisjen e Stacking indeve pa rrota të sheshta